Browse Items (1 total)

  • Tags: Kinga

Text in Kinga and Swahili. Mbeya, Tanzania: Huduma ya Kutafsiri Biblia na Kuendeleza Lugha za Asili za Mbeya na Iringa.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2